Kostimografija za predstavu „KAPUTT“
Kostimografija

Predstava "KAPUTT"

Odnos dvoje ljudi, nepredvidljiv, složen, smješten u svakodnevni isti prostor unutar jednog kaputa, dvoje ljudi koji se žele ljubiti beskrajno. Kaputt je ljubav, mržnja, sukob, sudbina i na kraju, opet ljubav. Sve što nosi život zamišljeno je unutar njega. On može značiti kraj, ali i početak nečega novog – nove svakodnevnice, novog života, jer Kaputt je svuda oko nas.

Sjajna koreografija Mirjane Preis i maštovita kostimografija Minje Maretić Murtić zaslužni su da je baletna predstava "Kaputt" 2005. godine dobila nagradu Hrvatskog glumišta.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."